Chuyên mục: Biển - Hải đảo - Khí tượng thuỷ văn

Tập huấn kiến thức về BĐKH, Môi trường cho đội ngũ cán bộ công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2012

Ngày cập nhật:  12/5/2012 12:33:41 AM

Sáng 26/11/2012, tại thành phố Đông Hà đã khai mạc lớp tập huấn “Bồi dưỡng kiến thức về Biến đổi khí hậu và Môi trường cho đội ngũ cán bộ công chức cấp xã, tỉnh Quảng Trị” năm 2012.

 

Tham gia lớp tập huấn gồm có khoảng 100 học viên là đại diện lãnh đạo Đảng ủy và UBND các xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn các đơn vị: Cam Lộ, Gio Linh, Vĩnh Linh và thành phố Đông Hà. Đây là lớp tập huấn đầu tiên nhằm thực hiện Quyết định số 685/QĐ-UBND ngày 16/04/2012 của UBND tỉnh Quảng Trị về kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tỉnh Quảng Trị năm 2012. Sau lớp tập huấn này sẽ còn 02 lớp:

Một lớp sẽ tổ chức tại thị trấn Khe Sanh, từ ngày 3 - 5/12/2012 với số lượng 72 học viên, đại diện lãnh đạo của các xã thuộc 02 huyện: Hướng Hóa và Đak’rông.

Lớp còn lại sẽ tổ chức tại thị xã Quảng Trị, từ ngày 6 - 8/12/2012 với số lượng 88 học viên, đại diện lãnh đạo của các xã thuộc 03 đơn vị: Triệu Phong, Hải Lăng và thị xã Quảng Trị.

 

Đồng chí: Nguyễn Trường Khoa – Phó Giám đốc Sở TN & MT phát biểu tại hội nghị tập huấn

Tham dự lớp tập huấn, các học viên được trang bị những kiến thức chung về BĐKH, phương pháp thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu; các kiến thức về môi trường và công tác quản lý nhà nước về môi trường hiện nay. Đặc biệt các học viên được hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, có kỹ năng thực hành lồng ghép ứng phó với BĐKH và bảo vệ môi trường trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo từng năm và từng giai đoạn. Dự kiến khóa tập huấn sẽ kết thúc vào ngày 8/12/2012.

                                       Bài và ảnh: Mai Yên - Phòng Biển, đảo và KTTV