Chuyên mục: Biển - Hải đảo - Khí tượng thuỷ văn

Quốc hội chính thức thông qua Luật Khí tượng thủy văn

Ngày cập nhật:  12/16/2015 9:28:11 AM

      Chiều 23/11/2015, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII đã chính thức thông qua Luật Khí tượng thủy văn với 410/412 đại biểu có mặt tán thành. Luật gồm có 10 chương, 57 điều - là hành lang pháp lý quan trọng, tạo bước đột phá toàn diện cho công tác quản lý nhà nước về khí tượng thuỷ văn.

        
                            Toàn cảnh Quốc hội (ảnh: Chinhphu.vn)

      Có thể nói đây là lần đầu tiên trong lịch sử phát triển, toàn bộ hoạt động khí tượng thủy văn (KTTV) trên lãnh thổ Việt Nam được điều chỉnh bằng Luật. Luật Khí tượng thủy văn được ban hành sẽ góp phần hoàn chỉnh thêm một bước hệ thống pháp luật của ngành tài nguyên và môi trường. Luật sẽ tạo ra khung pháp lý, là bước thay đổi quan trọng cho công tác quản lý nhà nước về KTTV; bảo đảm điều kiện cho các hoạt động KTTV phát triển, đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản, góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh quốc gia.
     Một số vấn đề mới từ trước đến nay chưa có quy định mang tính pháp lý thì nay đã được quy định trong Luật, ví dụ như vấn đề tác động vào thời tiết; giám sát biến đổi khí hậu; các yêu cầu bắt buộc về quan trắc KTTV đối với các công trình khi hoạt động chịu tác động hoặc gây tác động đến điều kiện KTTV mà có khả năng ảnh hưởng đến an toàn, tính mạng, tài sản của cộng đồng; các quy định về hoạt động phục vụ và dịch vụ KTTV…
     Ngoài ra, một số vấn đề khác cũng đã được Luật hóa thông qua các quy định rất cụ thể như nguyên tắc hoạt động KTTV được quản lý tập trung, thống nhất trong phạm vi cả nước; chính sách của Nhà nước đối với hoạt động KTTV trong đó có việc Nhà nước bảo đảm nguồn lực cho hoạt động KTTV phục vụ chung cho phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh quốc gia, phòng chống thiên tai, khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động KTTV…
Luật khí tượng thủy văn có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2016.

                                           Bài: Vũ Mạnh Cường – CCBHĐKTTV
      (Tổng hợp theo Trang thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường)