Chuyên mục: Biển - Hải đảo - Khí tượng thuỷ văn

Họp Hội đồng thẩm định đề cương và dự toán nhiệm vụ Cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Trị

Ngày cập nhật:  10/19/2016 2:35:32 AM

         Thực hiện chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh tại công văn số 3667/UBND-NN ngày 9/9/2016 về việc cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu, ngày 11/10/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức họp thẩm định đề cương và dự toán chi tiết nhiệm vụ “Cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Trị”.
          Cuộc họp thẩm định dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Trường Khoa - PGĐ Sở, Chủ tịch Hội đồng thẩm định (HĐTĐ). Các thành viên tham gia gồm Chánh Văn phòng Sở, Kế toán trưởng Sở, đại diện Chi cục Biển, Hải đảo và KTTV, đại diện các sở ban ngành có liên quan và nhóm tư vấn lập báo cáo thuyết minh đề cương nhiệm vụ.

alt

                Quang cảnh Cuộc họp thẩm định nhiệm vụ cập nhật Kế  hoạch
         Nhiệm vụ “Cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Trị” được thực hiện trên cơ sở Hướng dẫn số 990/BTNMT-KTTVBĐKH ngày 24/3/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Hướng dẫn cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH, với mục tiêu xác định các tác động nghiêm trọng của BĐKH, nước biển dâng đến quá trình phát triển của tỉnh Quảng Trị; các giải pháp ưu tiên nhằm ứng phó hiệu quả với BĐKH và lộ trình triển khai, nguồn lực thực hiện cho giai đoạn 2017-2020 và sau năm 2020 của tỉnh Quảng Trị; rà soát, điều chỉnh bổ sung các yếu tố BĐKH vào các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của tỉnh Quảng Trị.

alt

        Đ/c Nguyễn Trường Khoa - Phó Giám đốc Sở  phát biểu Kết luận Buổi làm việc
       Tại buổi họp thẩm định, sau khi Nhóm tư vấn trình bày báo cáo tóm tắt về nhiệm vụ, các thành viên HĐTĐ đã có các ý kiến nhận xét đánh giá và đề nghị nhóm tư vấn làm rõ thêm về một số nội dung liên quan và dự toán chi tiết. Nhóm tư vấn cũng đã tiếp thu các ý kiến và giải đáp một số thắc mắc của các thành viên HĐTĐ. Kết thúc buổi làm việc, đồng chí PGĐ Sở Nguyễn Trường Khoa đã kết luận các nội dung và yêu cầu Nhóm tư vấn tiếp thu và chỉnh sửa các ý kiến của thành viên HĐTĐ, hoàn thiện báo cáo đề cương để sớm trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.
                                                           Bài và ảnh: Đức Phương