Chuyên mục: Biển - Hải đảo - Khí tượng thuỷ văn

Hội nghị phổ biến Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, Luật khí tượng thủy văn

Ngày cập nhật:  7/4/2016 3:17:46 AM

     Thực hiện Kế hoạch số 295/KH-STNMT ngày 22/02/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, sáng ngày 29/6/2016 Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức hội nghị phổ biến Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, Luật khí tượng thủy văn với mục đích nâng cao kiến thức pháp lý cho các cán bộ quản lý cũng như hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.
    Dự hội nghị có ông Nguyễn Thế Hiếu – Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; ông Nguyễn Lê Tuấn - Viện trưởng Viện nghiên cứu Biển và Hải đảo – Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam; ông Cao Văn Thành - Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh; Lãnh đạo Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng thủy văn cùng hơn 80 đại biểu là cán bộ, công chức của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh.

alt

                        Đồng chí Nguyễn Thế Hiếu phát biểu khai mạc hội nghị

    Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên giới thiệu những điểm mới và trình bày các nội dung cơ bản của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, Luật khí tượng thủy văn. Trong đó, Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo gồm có 10 chương và 81 điều quy định rõ hơn về điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ; chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ, kiểm soát ô nhiễm, ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất độc và nhận chìm ở biển... Luật khí tượng thủy văn bao gồm 10 Chương, 57 Điều quy định cụ thể về việc quản lý, khai thác mạng lưới trạm khí tượng thủy văn, dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn, giám sát biến đổi khí hậu...

alt

alt

                                     Các báo cáo viên trình bày tại hội nghị
     Thông qua đó sẽ giúp cán bộ, công chức thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tăng cường thêm công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về quản lý tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, khí tượng thủy văn để hướng dẫn nhân dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật./.

                                                   Bài: Trần Thị Mai Yên,Ảnh: Nguyễn Đức Phương

                                                      Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng thủy văn