Biển - Hải đảo - Khí tượng thuỷ văn
Lễ công bố quy hoạch “Phân vùng chức năng vùng bờ tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”   Xem tiếp
02/01/2018

Họp hội đồng thẩm định quy hoạch “Phân vùng chức năng vùng bờ tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”   Xem tiếp
21/12/2017

“Xúc tiến hợp tác, chia sẻ thông tin và tìm kiếm nguồn lực cho hoạt động nghiên cứu và ứng phó với biến đổi khí hậu trong khu vực Hành lang kinh tế Đông Tây giữa tỉnh Quảng Trị và 2 tỉnh Salavan, Savannkhet (Lào)”.   Xem tiếp
05/11/2017

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 của UBND tỉnh, ngày 1/8/2017 tại thị trấn Cửa Việt, Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng thủy văn tổ chức hội nghị tập huấn Chia sẻ một số mô hình sinh kế bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu tại các xã ven biển cho các cán bộ địa chính và đại diện các thôn của 16 xã ven biển trên địa bàn tỉnh.   Xem tiếp
06/08/2017

Ngày 28/7/2017, tại thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp cùng Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ), Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện thỏa thuận Paris về Biến đổi khí hậu.   Xem tiếp
31/07/2017

Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh Quảng Trị về việc giao Sở TN&MT chủ trì thực hiện nhiệm vụ “Cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Trị” theo Quyết định số 2708/QĐ-UBND ngày 28/10/2016, Sở TN&MT đã giao Chi cục Biển, Hải đảo và KTTV phối hợp với Viện Tài nguyên và Môi trường thực hiện nhiệm vụ cập nhật Kế hoạch.   Xem tiếp
25/07/2017

Hội thảo Hưởng ứng ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2017   Xem tiếp
27/03/2017

Nghiên cứu giải pháp khắc phục xâm thực bãi tắm Cửa Tùng   Xem tiếp
09/03/2017

Tăng cường hợp tác quốc tế ứng phó biến đổi khí hậu   Xem tiếp
24/02/2017

Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng Thủy văn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức năm 2016   Xem tiếp
17/01/2017

Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng Thủy văn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức năm 2016   Xem tiếp
16/01/2017

HỘI THẢO XÂY DỰNG VÀ QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU BIỂN ĐẢO TỈNH QUẢNG TRỊ TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP   Xem tiếp
14/11/2016

Họp Hội đồng thẩm định đề cương và dự toán nhiệm vụ Cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Trị   Xem tiếp
19/10/2016

Tổ chức thành công các buổi hội nghị phổ biến Luật Khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh   Xem tiếp
12/08/2016

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra thực địa Dự án trồng rừng ngập mặn trên địa bàn huyện Triệu Phong và Gio Linh   Xem tiếp
08/07/2016