Biển - Hải đảo - Khí tượng thuỷ văn
Hội nghị phổ biến Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, Luật khí tượng thủy văn   Xem tiếp
04/07/2016

Hội nghị phổ biến Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, Luật khí tượng thủy văn   Xem tiếp
29/06/2016

HỘI THẢO “NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU”   Xem tiếp
23/06/2016

Tỉnh Quảng Trị hưởng ứng tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2016   Xem tiếp
15/06/2016

TRAO GIẢI CUỘC THI ẢNH: “Tác động của Biến đổi khí hậu và Nước biển dâng”   Xem tiếp
08/06/2016

Tuần lễ biển và hải đảo việt nam năm 2016: 10 lĩnh vực vì một hành tinh xanh   Xem tiếp
27/05/2016

Thông báo thể lệ cuộc thi ảnh “Tác động của Biến đổi khí hậu và Nước biển dâng”   Xem tiếp
25/04/2016

Kiểm tra tình hình thực hiện dự án Trồng rừng ngập mặn ứng phó với Biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh   Xem tiếp
19/04/2016

Ngày Khí tượng thế giới 23/3: Đối mặt với tương lai khắc nghiệt   Xem tiếp
22/03/2016

Hội thảo Hợp phần Môi trường lần thứ 1 – Chương trình Hạnh phúc tỉnh Quảng Trị   Xem tiếp
29/12/2015

Giới thiệu, phổ biến Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015   Xem tiếp
24/12/2015

Quốc hội chính thức thông qua Luật Khí tượng thủy văn   Xem tiếp
16/12/2015

Giới thiệu, phổ biến Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015   Xem tiếp
10/12/2015

Khóa tập huấn Chia sẻ kinh nghiệm giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu về ứng phó với các thách thức về biến đổi khí hậu   Xem tiếp
18/09/2015

Tập huấn bồi dưỡng kiến thức về phòng chống tác động của thiên tai và ứng phó với sự cố môi trường biển cho CBCC cấp xã năm 2015   Xem tiếp
05/08/2015