Biển - Hải đảo - Khí tượng thuỷ văn
Hội thảo về Khí tượng thủy văn   Xem tiếp
17/07/2013

Lịch sử, ý nghĩa Ngày đại dương thế giới, tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam   Xem tiếp
10/06/2013

Khóa tập huấn chương trình Quản lý tổng hợp vùng bờ tỉnh Quảng Trị năm 2013   Xem tiếp
03/05/2013

Hưởng ứng ngày khí tượng thế giới và chiến dịch giờ trái đất 23/03/2013   Xem tiếp
22/03/2013

Tập huấn kiến thức về BĐKH, Môi trường cho đội ngũ cán bộ công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2012   Xem tiếp
05/12/2012

Hưởng ứng tuần lễ biển và hải đảo việt nam trên địa bàn tỉnh quảng trị năm 2012   Xem tiếp
30/05/2012

Đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc   Xem tiếp
10/04/2012

Quy hoạch tài nguyên môi trường biển khoa học, toàn diện   Xem tiếp
09/03/2012

Nhà báo với kịch bản giả tưởng về biến đổi khí hậu   Xem tiếp
09/03/2012

Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn ở nhiều tỉnh   Xem tiếp
09/03/2012

Trung Quốc ngụy tạo chủ quyền ở biển Đông   Xem tiếp
09/03/2012

Nghiên cứu biển đảo, củng cố chủ quyền quốc gia   Xem tiếp
09/03/2012

ASEAN quyết hoàn thành bộ quy tắc về biển Đông   Xem tiếp
15/07/2011

Hội nghị Khoa học - Công nghệ biển đảo toàn quốc   Xem tiếp
18/04/2011

Hội thảo các tiếp cận tổng hợp để thích ứng với Biến đổi khí hậu   Xem tiếp
18/04/2011