Đảng và Đoàn thể
Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị tổ chức hoạt động hưởng tới kỷ niệm 72 năm ngày thương binh - liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2019)   Xem tiếp
24/07/2019

Hội nghị đại biểu kéo dài nhiệm kỳ Đại hội Đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường, nhiệm kỳ 2019-2022   Xem tiếp
23/07/2019

Công bố Quyết định bổ nhiệm Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường   Xem tiếp
19/07/2019

Công đoàn Trung tâm Quan trắc Tài Nguyên và Môi trường tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, làm tốt công tác chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, góp phần Xây dựng công đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường vững mạnh   Xem tiếp
19/07/2019

Giao lưu công tác Sở Tài nguyên và Môi trường 2 tinh Quảng Bình và Quảng Trị tại đảo Cồn Cỏ   Xem tiếp
17/07/2019

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tổ chức Diễn đàn sinh hoạt Chi bộ và Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019   Xem tiếp
09/07/2019

Công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường   Xem tiếp
08/07/2019

Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm 2019   Xem tiếp
08/07/2019

Hướng ứng các hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Quảng Trị của Khối thi đua các Trung tâm và Ban quản lý thuộc Sở   Xem tiếp
27/06/2019

Đại hội Chi đoàn Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Trị lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2022   Xem tiếp
21/06/2019

Thực hiện Văn bản số 05-CV/ĐUSTNMT ngày 10/01/2019 của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ học tập Chuyên đề năm 2019; Văn bản số 32-HD/BTG ĐUK ngày 15/02/2019 của Đảng ủy Khối CCQ tỉnh về hướng dẫn tổ chức Diễn đàn chi bộ năm 2019, ngày 03/6/2019 Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức Diễn đàn sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí   Xem tiếp
07/06/2019

Chi bộ Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Diễn đàn năm 2019   Xem tiếp
04/06/2019

Công bố Quyết định sáp nhập và kiện toàn nhân sự lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Trị   Xem tiếp
29/05/2019

Nhằm kịp thời nắm bắt, giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh trong thực hiện các thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên và môi trường (TN&MT);   Xem tiếp
22/05/2019

Khai mạc giải bóng đá Cúp Phát triển Quỹ đất lần thứ II, năm 2019   Xem tiếp
16/05/2019