Đo đạc - bản đồ và viễn thám
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính chủ trì cuộc họp để bàn biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh   Xem tiếp
12/09/2016

TỔ CHỨC BÀN GIAO THỰC ĐỊA ĐẤT ĐÃ ĐƯỢC THU HỒI CỦA TRUNG TÂM KHOA HỌC LÂM NGHIỆP BẮC TRUNG BỘ VỀ ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ SỬ DỤNG   Xem tiếp
12/08/2016

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TÍCH CỰC HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ   Xem tiếp
08/08/2016

“ Đấu giá QDS đất đợt 2 năm 2016 ”   Xem tiếp
12/06/2016

“ Đấu giá QDS đất đợt 2 năm 2016 ”   Xem tiếp
12/06/2016

“ Đấu giá QDS đất đợt 2 năm 2016 ”   Xem tiếp
25/05/2016

Gấp rút triển khai Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 03/3/2016 của UBND tỉnh về việc thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai   Xem tiếp
28/03/2016

Hội nghị triển khai quyết định của UBND tỉnh về thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Trị   Xem tiếp
25/03/2016

Hội nghị triển khai công tác lập hồ sơ, cắm mốc ranh giới sử dụng đất, đo đạc lập bản đồ địa chính, cấp Giấy chứng nhận QSD đất các Công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị   Xem tiếp
21/03/2016

Công tác thống kê đất đai năm 2015   Xem tiếp
21/03/2016

Hội thảo lấy ý kiến về dự thảo điều chỉnh, bổ sung bảng giá các loại đất định ký 5 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.   Xem tiếp
15/03/2016

Thống nhất biện pháp rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ về đất đai   Xem tiếp
08/12/2015

Hội nghị tập huấn về công tác thanh tra, kiểm tra quản lý, sử dụng đất đai   Xem tiếp
29/10/2015

Một số kết quả bước đầu về ứng dụng CNTT trong phát triển phần mềm phục vụ công tác Quản lý đất đai - Đo đạc và bản đồ   Xem tiếp
23/10/2015

“Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là vấn đề then chốt của Công tác quản lý nhà nước về đất đai”   Xem tiếp
23/10/2015