Đo đạc - bản đồ và viễn thám
Ngành Quản lý đất đai Quảng Trị 70 năm đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh nhà   Xem tiếp
23/10/2015

KỶ NIỆM 10 NĂM NGÀY VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT QUẢNG TRỊ ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG 01/10 (2005 - 2015)   Xem tiếp
23/10/2015

Kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014   Xem tiếp
10/09/2015

Hội nghị giữa kỳ về kiểm kê đất đai năm 2014 tỉnh Quảng Trị   Xem tiếp
19/06/2015

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đi kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án đo đạc, lập hố sơ địa chính, cấp giấy CNQSD đất và XDCSDL địa chính trên địa bàn huyện Cam Lộ   Xem tiếp
13/03/2015

Hội nghị lấy ý kiến về dự thảo Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất và Đề án cơ chế tài chính xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển quỹ đất và giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch.   Xem tiếp
12/01/2015

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường với kết quả hoạt động đo đạc và bản đồ   Xem tiếp
15/12/2014

“Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại khu đô thị nam Đông Hà giai đoạn 3”   Xem tiếp
16/09/2014

Hội nghị triển khai điều tra giá đất thị trường, xây dựng bảng giá các loại đất định ký 5 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.   Xem tiếp
29/07/2014

Tin vắn về Luật đất đai năm 2013 và triển khai thi hành Luật   Xem tiếp
30/05/2014

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường làm việc với UBND huyện Cam Lộ, Hải Lăng và thị xã Quảng Trị   Xem tiếp
20/05/2014

“ Nam Đông Hà sau 10 năm nhìn lại ”   Xem tiếp
07/05/2014

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Quân Chính và Lãnh đạo các Sở, ngành cấp tỉnh, thành phố Đông Hà làm việc với Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh   Xem tiếp
19/02/2014

Lãnh đạo Sở làm việc với UBND huyện Triệu Phong về việc nhân dân lấn chiếm đất đai lâm nghiệp   Xem tiếp
24/01/2014

Triển khai Công tác thống kê đất đai năm 2013   Xem tiếp
24/01/2014