Khoáng sản - Nước
“Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản miền trung kiểm tra hoạt động khai thác mỏ Titan sa khoáng tại xã Vĩnh Thái - Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh”   Xem tiếp
09/03/2016

Quảng Trị với việc thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản   Xem tiếp
29/10/2015

“UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh”   Xem tiếp
25/06/2015

“Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức lấy mẫu thực nghiệm tại các mỏ đá để xác định hệ số quy đổi từ khoáng sản thành phẩm sang khoáng sản nguyên khai”   Xem tiếp
15/05/2015

Hội nghị giới thiệu, phổ biến luật tài nguyên nước và các văn bản hướng dẫn thi hành   Xem tiếp
14/10/2014

“Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản”   Xem tiếp
17/03/2014

Hưởng ứng Ngày Đất ngập nước thế giới 02/02/2013   Xem tiếp
26/02/2013

Luật Khoáng sản (sửa đổi) đã nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về khoáng sản   Xem tiếp
09/03/2012

Dữ liệu địa chất cũng là tài nguyên   Xem tiếp
09/03/2012

Sửa đổi Luật Tài nguyên nước: Lựa chọn mô hình quản lý lưu vực sông hiệu quả   Xem tiếp
09/03/2012

Tiếp tục xây dựng chương trình quốc gia về nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn   Xem tiếp
09/03/2012

Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên: “Ngành Địa chất và Khoáng sản xứng đáng là ngành kinh tế mũi nhọn”   Xem tiếp
09/03/2012

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và sử dụng tài nguyên Khoáng sản   Xem tiếp
09/03/2012

Hội thảo Giới thiệu Cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin tài nguyên nước   Xem tiếp
09/03/2012

Luật Khoáng Sản   Xem tiếp
15/04/2011