Môi trường
Công bố Quyết định bổ nhiệm các Phó trưởng phòng Chi cục Bảo vệ môi trường   Xem tiếp
13/11/2014

Hội thi Bảo vệ môi trường trong sản xuất kinh doanh hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2014   Xem tiếp
01/10/2014

Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2014: Hãy hành động vì một môi trường không rác   Xem tiếp
09/09/2014

Thực hiện xác định loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo tiêu chí quy định tại Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ   Xem tiếp
26/08/2014

Chính phủ phê duyệt Đề án "Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống cấp thoát nước và xử lý chất thải rắn sinh hoạt"   Xem tiếp
13/08/2014

Hội thảo Bảo tồn Đa dạng Sinh học dãy Trường Sơn lần thứ 6 – Chuyên đề Tri thức bản địa và sinh kế cộng đồng” tại Đà Nẵng và Hội An   Xem tiếp
29/07/2014

Hội thảo đề tài khoa học cấp Nhà nước về Biến đổi khí hậu   Xem tiếp
17/07/2014

Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)   Xem tiếp
14/07/2014

Hội thảo triển khai thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh tại cấp tỉnh   Xem tiếp
07/07/2014

Tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Môi trường thế giới năm 2014   Xem tiếp
09/06/2014

Hội thảo tập huấn “Tăng cường công tác quản lý sinh vật ngoại lai xâm hại ở Việt Nam” tại Đà Nẵng   Xem tiếp
03/06/2014

Thẩm định Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Quảng Trị   Xem tiếp
29/05/2014

Hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2014 với chủ đề quốc gia Việt Nam: “Giảm tiêu thụ trái phép các loài động vật hoang dã nguy cấp”   Xem tiếp
22/05/2014

Ngày Môi trường thế giới năm 2014: Hãy hành động để ngăn nước biển dâng   Xem tiếp
19/05/2014

Danh mục chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải tại Việt Nam   Xem tiếp
08/05/2014

« Trang trước  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  Trang sau »