Môi trường
Các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6 do Chương trình Môi trườnChiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn (sau đây gọi tắt là Chiến dịch) do Australia khởi xướng từ năm 1993, được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu vào tuần thứ 3 của tháng 9 hằng năm. Từ đó đến nay, Chiến dịch trở thành một trong những sự kiện môi trường quốc tế thường niên, thu hút sự tham gia hưởng ứng của hàng trăm triệu người tại hơn 130 quốc gia trên thế giới. Chiến dịch là dịp để   Xem tiếp
08/10/2020

Phát động thực hiện Mô hình Tăng cường năng lực phân loại, xử lý rác tại nguồn khu vực nông thôn hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2020   Xem tiếp
10/06/2020

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tiêu huỷ hàng hải sản tồn kho bị hư hỏng tại cơ sở bà Lê Thị Thuộc, khu phố An Đức 3, thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh   Xem tiếp
22/05/2020

Ngày quốc tế Đa dạng sinh học 22/5/2020:Các giải pháp của chúng ta sẵn có ở thiên nhiên   Xem tiếp
15/05/2020

Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định trực tuyến Báo cáo Đánh giá tác động môi trường   Xem tiếp
10/04/2020

UBND tỉnh làm việc tại Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường để giải quyết một số nhiệm vụ cấp bách năm 2020   Xem tiếp
08/04/2020

Khảo sát thực địa kết hợp tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy Điện gió Phong Liệu   Xem tiếp
10/03/2020

Hưởng ứng thư kêu gọi của Thủ tưởng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về cả nước chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa và Phong trào “Chống rác thải nhựa” được Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động tại Công văn số 5539/BTNMT-TCMT ngày 10/10/2018, trong thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tích cực tham mưu UBND tỉnh có các văn bản chỉ đạo và xây dựng kế hoạch thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực.   Xem tiếp
26/11/2019

Kiểm tra, khắc phục sự cố tràn dầu tại trạm trộn bê tông nhựa của Công ty Việt Ren   Xem tiếp
20/11/2019

Kiểm tra và xác định nguyên nhân cá chết ở hồ Đai An, thành phố Đông Hà   Xem tiếp
20/11/2019

Phát động thực hiện mô hình “Tăng cường năng lực phân loại rác tại nguồn khu vực nông thôn thí điểm tại xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng” hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019   Xem tiếp
25/09/2019

Chương trình "Quảng Trị: Thu hút đầu tư, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường" và tôn vinh các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường năm 2019   Xem tiếp
10/07/2019

Dự án Lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý rừng bền vững cảnh quan Trung Trường Sơn Việt Nam (viết tắt là BCC – GEF) được Quỹ Môi trường toàn cầu GEF viện trợ thông qua Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), triển khai ở 3 tỉnh Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.   Xem tiếp
05/06/2019

Dự án “Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng - Giai đoạn 2” (Dự án BCC) là dự án vốn vay ADB đầu tiên về lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học.   Xem tiếp
05/06/2019

Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), ngày Đại dương thế giới (08/6), Tuần Lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2019 và phát động xây dựng mô hình “Chống rác thải nhựa” tại huyện đảo Cồn Cỏ   Xem tiếp
04/06/2019