Môi trường
Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn (gọi tắt là Chiến dịch) do Australia khởi xướng từ năm 1993 và được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động trên phạm vi toàn cầu, tổ chức định kỳ vào tuần thứ 3 tháng 9 hàng năm.   Xem tiếp
21/09/2018

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tổ chức tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Triệu Phong   Xem tiếp
12/07/2018

Dự án BCC - GEF tập huấn kỹ năng nhận biết và giám sát động vật hoang dã   Xem tiếp
28/06/2018

Sôi nổi tổ chức các hoạt động thực hiện Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị   Xem tiếp
06/06/2018

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6) do Chương trình Môi trường Liên Hợp quốc phát động, được Việt Nam tổ chức từ năm 1982 đến nay và đã trở thành phong trào rộng khắp trên phạm vi cả nước, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ tài nguyên và môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.   Xem tiếp
18/05/2018

Hội thảo về quản lý chất thải rắn tích hợp giảm thiểu các-bon và kinh tế tuần hoàn tại Hàn Quốc   Xem tiếp
11/05/2018

Trung tâm Quan trắc Tài Nguyên và Môi trường Triển khai thực hiện quan trắc tài nguyên và môi trường Tỉnh năm 2018   Xem tiếp
30/03/2018

Ngày 20/3/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị tổ chức Hội thảo Quan trắc môi trường tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh Quảng Trị   Xem tiếp
30/03/2018

Kiểm tra việc thực hiện các công trình bảo vệ môi trường tại Dự án “Xây dựng công trình nhà xưởng tái chế đùn hạt nhựa PP, PE tại Khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá, tỉnh Quảng Trị”   Xem tiếp
19/03/2018

Đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học   Xem tiếp
19/03/2018

Trung tâm Quan trắc Tài Nguyên và Môi trường Triển khai thực hiện các dự án Chương trình mục tiêu xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị   Xem tiếp
23/01/2018

Ngày 01/12/2017, Chi cục Bảo vệ môi trường Quảng Trị tổ chức tập huấn nghiệp vụ quản lý môi trường cho cán bộ địa chính cấp xã, phường thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị theo Kế hoạch tuyên truyền và phổ biến pháp luật tài nguyên và môi trường năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường.   Xem tiếp
04/12/2017

Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường với các tổ chức tôn giáo về việc thực hiện bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị   Xem tiếp
28/11/2017

Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn do Australia khởi xướng từ năm 1993 và được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động trên phạm vi toàn cầu, tổ chức định kỳ vào tuần thứ 3 tháng 9 hàng năm. Chiến dịch nhằm nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác quản lý môi trường xây dựng một đất nước Việt Nam phát triển kinh tế, an sinh xã hội và hài hòa với thiên nhiên.   Xem tiếp
29/09/2017

Dự án Lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý rừng bền vững cảnh quan Trung Trường Sơn Việt Nam (viết tắt là BCC – GEF) được Quỹ Môi trường toàn cầu GEF viện trợ thông qua Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), triển khai ở 3 tỉnh Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.   Xem tiếp
10/09/2017