Môi trường
Chuyến công tác của ADB tại Quảng Trị tháng 10 trong khuôn khổ dự án “Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng – giai đoạn 2” (Dự án BCC)   Xem tiếp
04/11/2016

Hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn tại Quảng Trị   Xem tiếp
30/09/2016

Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị báo cáo kết quả đánh giá hiện trạng môi trường biển bốn tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế   Xem tiếp
23/08/2016

Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị tổ chức tập huấn nghiệp vụ quản lý môi trường cho cán bộ cấp huyện năm 2016   Xem tiếp
15/08/2016

Tỉnh Quảng Trị triển khai Đề án cam kết bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư   Xem tiếp
03/08/2016

Khởi động Dự án Lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý rừng bền vững cảnh quan Trung Trường Sơn Việt Nam   Xem tiếp
22/07/2016

Sự cần thiết phải bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ động vật hoang dã   Xem tiếp
17/07/2016

Chuẩn hóa các thủ tục hành chính lĩnh vực Môi trường cấp tỉnh, huyện, xã   Xem tiếp
21/06/2016

Hội Cựu chiến binh Sở Tài nguyên và Môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2016   Xem tiếp
14/06/2016

Chi đoàn Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị ra quân vệ sinh môi trường và triển khai nhân rộng mô hình sản xuất phân vi sinh từ phế phẩm nông nghiệp tại xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng.   Xem tiếp
13/06/2016

Tỉnh Quảng Trị tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2016   Xem tiếp
13/06/2016

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính làm việc với Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị   Xem tiếp
23/05/2016

Tinh thần chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của UBND tỉnh Quảng Trị, các sở ban ngành và địa phương về khắc phục hậu quả hiện tượng cá chết bất thường trên địa bàn tỉnh   Xem tiếp
05/05/2016

Đoàn công tác của Tổng cục Môi trường - Bộ tài nguyên Môi trường kiểm tra, chỉ đạo công tác quan trắc môi trường nước biển ven bờ tại tỉnh Quảng Trị   Xem tiếp
03/05/2016

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường triển khai quan trắc chất lượng nước biển ven bờ trước tình cá chết bất thường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị   Xem tiếp
03/05/2016