Môi trường
Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị tham gia tắm biển tại bãi biển Cửa Việt   Xem tiếp
02/05/2016

Hội nghị phổ biến, hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh   Xem tiếp
26/04/2016

Ngày Môi trường Thế giới 2016 (WED 2016) cuộc chiến chống nạn buôn bán trái phép động, thực vật hoang dã   Xem tiếp
21/04/2016

Tăng cường bảo vệ động vật hoang dã, quý hiếm   Xem tiếp
20/03/2016

Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Môi trường Quảng Trị- Đơn vị đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường   Xem tiếp
12/03/2016

“Tiết kiệm năng lượng - Ứng phó Biến đối khí hậu” hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2015   Xem tiếp
12/03/2016

Tăng cường bảo vệ động vật hoang dã, quý hiếm   Xem tiếp
01/03/2016

Thúc đẩy phát triển hệ sinh thái, tài nguyên biển ở Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ   Xem tiếp
12/01/2016

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả triển khai Đề án cam kết bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị   Xem tiếp
31/12/2015

Chi đoàn Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Môi trường Quảng Trị triển khai xây dựng mô hình sản xuất phân vi sinh từ rác thải sinh hoạt hữu cơ và phế phẩm nông nghiệp   Xem tiếp
22/12/2015

UBND tỉnh Quảng Trị ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập Hội đồng thẩm định và giao nhiệm vụ tổ chức thẩm định các hồ sơ môi trường thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh   Xem tiếp
07/12/2015

Triển khai Đề án cam kết Bảo vệ môi trường góp phần thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị   Xem tiếp
12/11/2015

Năng lượng sinh khối - nguồn năng lượng cần được khai thác và sử dụng hiệu quả trên địa bàn tỉnh Quảng Trị   Xem tiếp
28/10/2015

Dự án “Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng – giai đoạn 2” tỉnh Quảng Trị đầu tư công trình hạ tầng đầu tiên   Xem tiếp
23/10/2015

Công bố các thủ tục hành chính lĩnh vực Môi trường cấp tỉnh, cấp huyện   Xem tiếp
16/10/2015