Môi trường
Lễ phát động hưởng ứng chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn năm 2015” Trao giải thưởng cuộc thi Vẽ tranh về môi trường   Xem tiếp
06/10/2015

Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Môi trường Quảng Trị - Nâng cao chất lượng hoạt động quan trắc thử nghiệm phục vụ hiệu quả công tác trưng cầu giám định   Xem tiếp
30/08/2015

Đại hội thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần thứ III: Phong trào thi đua tạo sức lan tỏa và động lực phát triển mạnh mẽ   Xem tiếp
26/08/2015

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức khóa đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng năm 2015   Xem tiếp
14/08/2015

Tỉnh Quảng Trị có 3 Khu dự trữ thiên nhiên và 2 Khu bảo vệ cảnh quan   Xem tiếp
13/08/2015

Ngày 15/7/2015, các quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch BVMT và đề án BVMT theo Luật BVMT năm 2014 có hiệu lực   Xem tiếp
15/07/2015

Thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trị 1 do Công ty Điện lực Quốc tế Thái Lan làm Chủ đầu tư   Xem tiếp
14/07/2015

Tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị triển khai, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường năm 2014   Xem tiếp
03/07/2015

THÔNG BAO TUYỂN DỤNG   Xem tiếp
26/06/2015

Tỉnh Quảng Trị tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2015   Xem tiếp
04/06/2015

Ban Chỉ đạo Trung ương kiểm tra thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới làm việc tại Quảng Trị   Xem tiếp
29/05/2015

“Cùng nhau tiêu dùng có trách nhiệm – Vì một Trái đất bền vững” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2015   Xem tiếp
29/05/2015

Thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trị 1 do Công ty Điện lực Quốc tế Thái Lan làm Chủ đầu tư   Xem tiếp
18/05/2015

Hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2015: “Đa dạng sinh học cho phát triển bền vững”   Xem tiếp
15/05/2015

Thu gom, xử lý sự cố dầu tràn trôi dạt vào bờ biển các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh và huyện Đảo Cồn Cỏ tháng 4/2015   Xem tiếp
15/05/2015