Môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Khóa đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã về lĩnh vực môi trường   Xem tiếp
11/05/2015

“Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức kiểm tra các khu vực đề nghị cấp phép khai thác cát, sỏi lòng sông”   Xem tiếp
08/04/2015

Phát triển bền vững hệ sinh thái rừng ngập mặn tại thôn Tân Xuân, xã Gio Việt, huyện Gio Linh   Xem tiếp
01/04/2015

Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường   Xem tiếp
12/03/2015

Đăng ký, đề xuất thực hiện Dự án phát triển công nghiệp công nghệ cao   Xem tiếp
06/03/2015

Ngày 01/3/2015, quy định mới về xác định thiệt hại đối với môi trường có hiệu lực   Xem tiếp
02/03/2015

Từ ngày 05/02/2015, 36 loại phế liệu được phép nhập khẩu   Xem tiếp
10/02/2015

Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường   Xem tiếp
05/02/2015

Đăng ký hồ sơ đề nghị khen thưởng về công tác bảo vệ môi trường   Xem tiếp
05/02/2015

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2015   Xem tiếp
26/01/2015

Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường   Xem tiếp
07/01/2015

Sơ kết 05 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 02/TTLT/BCA-BTNMT về quan hệ phối hợp công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường   Xem tiếp
06/01/2015

Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015   Xem tiếp
02/01/2015

Hội nghị đánh giá thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị   Xem tiếp
01/12/2014

Các điểm ô nhiễm thuốc bảo vệ thực vật tồn đọng quá hạn, cấm sử dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị   Xem tiếp
18/11/2014