Quản lý đất đai
Hội nghị triển khai công tác đo vẽ bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Hải Ba - huyện Hải Lăng   Xem tiếp
17/03/2021

Kết quả bán đấu giá quyền sử dụng đất đợt 1 năm 2021   Xem tiếp
17/03/2021

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT 1 NGÀY 06/3/2021   Xem tiếp
16/02/2021

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản   Xem tiếp
28/01/2021

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh tổ chức khảo sát thực địa các dự án do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh làm chủ đầu tư   Xem tiếp
13/01/2021

Kết quả bán đấu giá quyền sử dụng đất đợt 10 năm 2020   Xem tiếp
29/12/2020

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ngày 19/12/2020   Xem tiếp
26/11/2020

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tái sản   Xem tiếp
12/10/2020

Đất vàng Khu đô thị Nam Đông Hà, đón đầu một tiềm năng   Xem tiếp
07/10/2020

Chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở, đáp ứng nhu cầu của người dân, đồng thời tăng cường công tác quản lý đất đai   Xem tiếp
26/09/2020

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản   Xem tiếp
16/08/2020

Ký kết Quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị   Xem tiếp
18/06/2020

Tuyển dụng viên chức làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai năm 2020   Xem tiếp
25/05/2020

Họp bàn triển khai thực hiện các nội dung thuộc Dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Quảng Trị   Xem tiếp
08/05/2020

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản   Xem tiếp
16/04/2020