Quản lý đất đai
Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ngày 19/12/2020   Xem tiếp
26/11/2020

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tái sản   Xem tiếp
12/10/2020

Đất vàng Khu đô thị Nam Đông Hà, đón đầu một tiềm năng   Xem tiếp
07/10/2020

Chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở, đáp ứng nhu cầu của người dân, đồng thời tăng cường công tác quản lý đất đai   Xem tiếp
26/09/2020

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản   Xem tiếp
16/08/2020

Ký kết Quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị   Xem tiếp
18/06/2020

Tuyển dụng viên chức làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai năm 2020   Xem tiếp
25/05/2020

Họp bàn triển khai thực hiện các nội dung thuộc Dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Quảng Trị   Xem tiếp
08/05/2020

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản   Xem tiếp
16/04/2020

Tình hình thực hiện đề án “Tăng cường quản lý, khai thác, sử dụng hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị   Xem tiếp
20/02/2020

Với mục tiêu phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao (Trong đó chỉ tiêu về số thu từ đấu giá quyền sử dụng đất đạt 400 tỷ đồng), ngay từ những ngày đầu năm xuân Canh Tý 2020, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã tổ chức các hoạt động ra quân kiểm tra các công trình, dự án trên địa bàn thành phố Đông Hà do Trung tâm làm chủ đầu tư.   Xem tiếp
10/02/2020

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất đợt 2 năm 2020   Xem tiếp
05/02/2020

Kết quả đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở thương mại thuộc dự án Công viên Fidel – thành phố Đông Hà   Xem tiếp
28/12/2019

Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai   Xem tiếp
19/12/2019

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị thông báo chức đấu giá quyền sử dụng đất ở đô thị đợt 1 năm 2020   Xem tiếp
18/12/2019