Quản lý đất đai
VOV.VN - Từ năm 2013 đến nay, tỉnh Quảng Trị đã thu hồi gần 7.400 ha đất để thực hiện 913 dự án, tuy nhiên đến nay còn 99 dự án chưa triển khai.   Xem tiếp
11/12/2019

Thực hiện Kế hoạch số 668/KH-TNMT ngày 04/3/2019 về tuyên truyền, phổ biến pháp luật tài nguyên và môi trường năm 2019. Ngày 22/11/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị phổ biến các quy định về công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất theo Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ và người dân của 17 xã, thị trấn thuộc các huyện Hải Lăng, Triệu Phong, Gio Linh nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong công tác thu hồi đất, bồi th   Xem tiếp
26/11/2019

Kết quả bán đấu giá quyền sử dụng đất đợt 5 năm 2019   Xem tiếp
15/11/2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá   Xem tiếp
18/10/2019

Thực hiện quyết định số 2081/QĐ-UBND ngày 02/8/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị V/v Phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - Dự toán: Đo vẽ bản đồ địa chính 4 xã Gio Mỹ, Gio Thành, Trung Giang, Gio Châu thuộc huyện Gio Linh   Xem tiếp
27/09/2019

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thông báo bổ sung cho Thông báo số 817/TB-TTPTQĐ ngày 19/9/2019 về việc thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản với tài sản là quyền sử dụng đất của 170 lô đất thuộc các dự án Đường cứu hộ cứu nạn phía Tây thành phố Đông Hà (đường Trần Bình Trọng), dự án Khu đô thị Nam Đông Hà   Xem tiếp
23/09/2019

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản   Xem tiếp
22/09/2019

Hội nghị triển khai công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019   Xem tiếp
07/08/2019

Hội nghị Giao ban công tác quản lý tài nguyên và môi trường các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc   Xem tiếp
24/07/2019

Thông báo Đấu giá quyền sử dụng đất đợt 4 năm 2019   Xem tiếp
03/07/2019

Kết quả bán đấu giá quyền sử dụng đất đợt 3 năm 2019   Xem tiếp
27/06/2019

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất đợt 3 năm 2019   Xem tiếp
12/06/2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá   Xem tiếp
23/05/2019

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất   Xem tiếp
09/04/2019

Kết quả đấu giá quyền sử dụng đất đợt 2 năm 2019   Xem tiếp
04/03/2019