Quản lý đất đai
Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất đợt 2 năm 2019   Xem tiếp
14/02/2019

Đấu giá quyền sử dụng đất đợt 1 năm 2019   Xem tiếp
24/01/2019

Thông báo điều chỉnh thời gian bán đấu giá quyền sử dụng đất đợt 1 năm 2019 của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh   Xem tiếp
03/01/2019

Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất đợt 1 năm 2019   Xem tiếp
28/12/2018

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản   Xem tiếp
19/12/2018

Phổ biến, tập huấn nghiệp vụ về công tác quản lý đất đai và đo đạc bản đồ   Xem tiếp
24/09/2018

Sơ kết 02 năm hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Trị   Xem tiếp
21/08/2018

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính kiểm tra thực địa công trình Công viên thành phố Đông Hà   Xem tiếp
09/07/2018

Kiểm tra các dự án trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 7 – HĐND tỉnh khóa VII   Xem tiếp
06/07/2018

Đấu giá quyền sử dụng đất đợt 02 năm 2018   Xem tiếp
09/05/2018

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra thực địa một số công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố Đông Hà.   Xem tiếp
22/04/2018

Đoàn của Viện Cu Ba hữu nghị với các dân tộc (ICAP) đến thăm Công trường xây dựng Công viên thành phố Đông Hà   Xem tiếp
19/04/2018

Ban Kinh tế Ngân sách - Hội đồng Nhân dân tỉnh làm việc với Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh   Xem tiếp
09/04/2018

Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất từ đầu năm 2018   Xem tiếp
06/02/2018

ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT 03 NĂM 2017   Xem tiếp
06/11/2017