Quản lý đất đai
Thông báo Đấu giá quyền sử dụng đất đợt 4 năm 2019   Xem tiếp
03/07/2019

Kết quả bán đấu giá quyền sử dụng đất đợt 3 năm 2019   Xem tiếp
27/06/2019

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất đợt 3 năm 2019   Xem tiếp
12/06/2019

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá   Xem tiếp
23/05/2019

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất   Xem tiếp
09/04/2019

Kết quả đấu giá quyền sử dụng đất đợt 2 năm 2019   Xem tiếp
04/03/2019

Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất đợt 2 năm 2019   Xem tiếp
14/02/2019

Đấu giá quyền sử dụng đất đợt 1 năm 2019   Xem tiếp
24/01/2019

Thông báo điều chỉnh thời gian bán đấu giá quyền sử dụng đất đợt 1 năm 2019 của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh   Xem tiếp
03/01/2019

Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất đợt 1 năm 2019   Xem tiếp
28/12/2018

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản   Xem tiếp
19/12/2018

Phổ biến, tập huấn nghiệp vụ về công tác quản lý đất đai và đo đạc bản đồ   Xem tiếp
24/09/2018

Sơ kết 02 năm hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Trị   Xem tiếp
21/08/2018

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính kiểm tra thực địa công trình Công viên thành phố Đông Hà   Xem tiếp
09/07/2018

Kiểm tra các dự án trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 7 – HĐND tỉnh khóa VII   Xem tiếp
06/07/2018