Quản lý đất đai
KỶ NIỆM 72 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI (03/10/1945 - 03/10/2017)   Xem tiếp
03/10/2017

Ngày 12/7/2017, Đoàn Công tác Tổng cục Quản lý đất đai đã có buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị để nắm bắt và trao đổi, thảo luận, bàn biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý đất đai tại địa phương;   Xem tiếp
25/07/2017

Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai và ổn định sử dụng đất giai đoạn 2017 - 2020   Xem tiếp
28/04/2017

TRIỂN KHAI SỬ DỤNG BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH DÙNG CHUNG CHO CÁN BỘ VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI   Xem tiếp
27/02/2017

ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT 01 NĂM 2017   Xem tiếp
12/01/2017

HỘI NGHỊ THẨM ĐỊNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ CUỐI (2016 -2020) TỈNH QUẢNG TRỊ   Xem tiếp
31/12/2016

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CÁN BỘ VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH QUẢNG TRỊ   Xem tiếp
28/06/2016

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - Nguyễn Hữu Dũng làm việc với Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh   Xem tiếp
19/03/2015

Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh với sự nghiệp đầu tư phát triển đô thị của thành phố Đông Hà   Xem tiếp
19/03/2015

Kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014   Xem tiếp
19/03/2015

“Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tuyên dương các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong quá trình Xây dựng công trình trụ sở Hội đồng Nhân dân tỉnh”   Xem tiếp
12/02/2015

“Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đợt I năm 2015”   Xem tiếp
11/02/2015

Triển khai công tác kiểm kê đất đai năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị   Xem tiếp
31/12/2014

Ngày 01/01/2015, ban hành bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị   Xem tiếp
31/12/2014

Công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường   Xem tiếp
12/06/2014