Quản lý đất đai
Đấu giá quyền sử dụng đất đợt 02 năm 2018   Xem tiếp
09/05/2018

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra thực địa một số công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố Đông Hà.   Xem tiếp
22/04/2018

Đoàn của Viện Cu Ba hữu nghị với các dân tộc (ICAP) đến thăm Công trường xây dựng Công viên thành phố Đông Hà   Xem tiếp
19/04/2018

Ban Kinh tế Ngân sách - Hội đồng Nhân dân tỉnh làm việc với Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh   Xem tiếp
09/04/2018

Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất từ đầu năm 2018   Xem tiếp
06/02/2018

ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT 03 NĂM 2017   Xem tiếp
06/11/2017

KỶ NIỆM 72 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI (03/10/1945 - 03/10/2017)   Xem tiếp
03/10/2017

Ngày 12/7/2017, Đoàn Công tác Tổng cục Quản lý đất đai đã có buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị để nắm bắt và trao đổi, thảo luận, bàn biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý đất đai tại địa phương;   Xem tiếp
25/07/2017

Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai và ổn định sử dụng đất giai đoạn 2017 - 2020   Xem tiếp
28/04/2017

TRIỂN KHAI SỬ DỤNG BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH DÙNG CHUNG CHO CÁN BỘ VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI   Xem tiếp
27/02/2017

ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT 01 NĂM 2017   Xem tiếp
12/01/2017

HỘI NGHỊ THẨM ĐỊNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ CUỐI (2016 -2020) TỈNH QUẢNG TRỊ   Xem tiếp
31/12/2016

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CÁN BỘ VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH QUẢNG TRỊ   Xem tiếp
28/06/2016

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - Nguyễn Hữu Dũng làm việc với Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh   Xem tiếp
19/03/2015

Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh với sự nghiệp đầu tư phát triển đô thị của thành phố Đông Hà   Xem tiếp
19/03/2015