Tin công nghệ thông tin
Hội nghị ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố phía Bắc   Xem tiếp
07/12/2012

Triển khai lớp tập huấn sử dụng hệ thống thông tin và môi trường làm việc qua mạng dành cho cán bộ, công chức của tỉnh, năm 2012 tại Sở Tài nguyên và Môi trường   Xem tiếp
20/11/2012

Triển khai lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm ViLIS 2.0 cho cán bộ phụ trách địa chính cấp xã   Xem tiếp
05/05/2012

Triển khai tập huấn phần mềm quản lý kho và nghiệp vụ lưu trữ, khai thác thông tin TN&MT   Xem tiếp
19/04/2012

Hội nghị ứng dụng công nghệ thông tin ngành TN&MT   Xem tiếp
09/03/2012

Tổng cục Quản lý Đất đai tập huấn về xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin đất đai   Xem tiếp
09/03/2012

Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường 15 năm hình thành và phát triển (Ngày 15/10/1996 - 15/10/2011)   Xem tiếp
09/03/2012

Triển khai tập huấn phần mềm xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai (Vilis 2.0)   Xem tiếp
09/03/2012

Bộ TN & MT tổ chức Hội nghị ứng dụng CNTT trong lĩnh vực tài nguyên môi trường   Xem tiếp
09/03/2012

Tổng kết và trao giải thưởng Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ IV(2010-2011)   Xem tiếp
09/03/2012

ICT - công cụ đảm bảo sự bền vững của môi trường   Xem tiếp
29/07/2011

247.650 tài liệu được biên mục vào hệ thống thư viện điện tử ngành TN&MT   Xem tiếp
18/04/2011

2011: Vẫn còn đất cho máy tính để bàn   Xem tiếp
18/04/2011

Chính thức công bố Giải thưởng CNTT-TT Việt Nam 2010   Xem tiếp
18/04/2011

Chuyển giao phần mềm dùng chung trong hệ thống thông tin ngành TN&MT   Xem tiếp
18/04/2011